Poder executiu

Sota la doctrina de la separació de poders, l'executiu és la branca del govern que s'encarrega d'implementar o executar les lleis, i de treballar en els assumptes diaris de l'estat.[1] La figura principal del poder executiu és el cap de govern. L'executiu és anomenat "l'administració" en els sistemes presidencialistes o "el govern" en els sistemes parlamentaris. El cap de govern dels sistemes presidencialistes (anomenat "president") té més independència de la branca legislativa, ja que, a diferència dels sistemes parlamentaris, no és elegit pel parlament pel partit o la coalició amb més seients, sinó que és elegit directament pel poble per sufragi. A més, el president és alhora el cap d'Estat.

En les monarquies constitucionals, com Espanya, el monarca, qui és el cap d'Estat, és el cap del poder executiu de iure, i el primer ministre (o president del govern, en el cas espanyol), a qui tècnicament designa, és el cap del govern del monarca. En la pràctica, però, el cap d'Estat té un poder molt limitat, i designa com a primer ministre a qui la població va elegir per mitjà del sufragi, encara que les decisions es realitzen a nom del monarca.

En conjunció amb el president o el primer ministre, la branca executiva consisteix del gabinet i dels departaments o ministeris executius del govern.

Referències

  1. «Lliçó 8. El govern o poder executiu - 362442: Ciència Política - StuDocu». [Consulta: 20 setembre 2018].

Vegeu també

  • Poder legislatiu
  • Poder judicial

Per saber més de les funcions del poder executiu segons les distintes formes de govern vegeu:

  • Sistema presidencialista
  • Sistema semipresidencialista
  • Sistema parlamentari
  • Vegeu aquesta plantilla
Lèxic de les Ciències polítiques
Presa de decisió
Vot (blanc, nul, abstenció)  · Barrera electoral  · Campanya electoral  · Comicis  · Carisma  · Lideratge  · Circumscripció  · Sufragi  · Escó  · Eslògan  · Llista electoral  · Majoria absoluta  · Referèndum  · Poder popular  · Eleccions  · Filibusterisme  · Gerrymandering
Governança
Acció col·lectiva